Αρχική » 2017 » Μάρτιος

Αρχείο μηνός Μάρτιος 2017

Ιστορικό

Τελικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων μαθητείας ΕΠΑΛ Αγιάς, σχολ. έτους 2016-2017

 

Τομέας: Πληροφορικής

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

1

Χατζηνίκου Στυλλιανή-Μαρία

Υποστήριξης Συστ/ων Εφαρμογών & Δικτύων Η/Υ

2

Γουργιώτη Καλλιόπη

Υποστήριξης Συστ/ων Εφαρμογών & Δικτύων Η/Υ

3

Λύτρας Ευθύμιος

Υποστήριξης Συστ/ων Εφαρμογών & Δικτύων Η/Υ

Τομέας: Γεωπονίας

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

1

Παπαϊωάννου Δήμητρα

Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

2

Λύτρας Βάιος

Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

3

Γκάγκος Γεώργιος

Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

4

Τσαλαμίχας Δημήτριος

Σύγχρονης Επιχειρηματική Γεωργίας

Αγιά 09-03-2017

Ο Διευθυντής

 

Καρακωστόπουλος Δημήτριος

Προσωρινός πίνακας κατάταξης υποψηφίων μαθητείας ΕΠΑΛ Αγιάς, σχολ. έτους 2016-2017:

Τομέας: Πληροφορικής

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

1

Χατζηνίκου  Στυλλιανή-Μαρία

Υποστήριξης Συστ/ων Εφαρμογών & Δικτύων Η/Υ

2

Γουργιώτη  Καλλιόπη

Υποστήριξης Συστ/ων Εφαρμογών & Δικτύων Η/Υ

3

Λύτρας Ευθύμιος

Υποστήριξης Συστ/ων Εφαρμογών & Δικτύων Η/Υ

Τομέας: Γεωπονίας

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

1

Παπαϊωάννου Δήμητρα

Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

2

Λύτρας Βάιος

Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

3

Γκάγκος Γεώργιος

Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

4

Τσαλαμίχας Δημήτριος

Σύγχρονης Επιχειρηματική Γεωργίας

Αγιά  07-03-2017

Ο  Διευθυντής

 

Καρακωστόπουλος  Δημήτριος