Αρχική » 2019 (Σελίδα 3)

Αρχείο έτους 2019

Ιστορικό

Πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» (ΜΝΑΕ)

ΜΝΑΕΤο πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ»   «ΜΝΑΕ» συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και περιλαμβάνει μια δέσμη παρεμβάσεων που αφορούν στην ψυχοκοινωνική και γνωστική υποστήριξη των μαθητών, στη δημιουργία δικτύων υποστήριξης καθώς και σε συμπληρωματικές δράσεις. Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε πιλοτικά το σχολικό έτος 2017- 2018 σε εννέα (9) Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), ενώ την χρονική περίοδο 2018-2021 προβλέπεται να επεκταθεί η υλοποίησή του σε όλα τα ΕΠΑ.Λ. της χώρας. Στόχος του προγράμματος είναι όλα τα ΕΠΑ.Λ. να υποβάλουν συνολικό ή θεματικό σχέδιο δράσης σε ετήσια βάση, το οποίο θα χρηματοδοτείται εφόσον τηρούνται κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές.

Στο ΕΠΑΛ Αγιάς λειτουργεί το πρόγραμμα ΜΝΑΕ με ενισχυτική διδασκαλία στα μαθήματα των Νεών Ελληνικών και Μαθηματικών. Ακόμη για δύο ημέρες την εβδομάδα υπάρχει στη σχολική μονάδα Ψυχολόγος για την υποστήριξη των μαθητών της Α΄ τάξης (κατά κύριο λόγο) του σχολείου. Επίσης έχει κατατεθεί από τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας και ένα Σχέδιο Δράσης για το σχολικό έτος 2018-19. (περισσότερα…)