Αρχική » 2019 » Ιανουάριος

Αρχείο μηνός Ιανουάριος 2019

Ιστορικό

Πρόγραμμα «Μεταλυκειακό έτος ? Τάξη Μαθητείας»

ΜΑΘΗΤΕΙΑ? Με επιτυχία συνεχίζεται για 3η σχολική χρονιά η λειτουργία του νέου θεσμού «Μεταλυκειακό έτος ? Τάξη Μαθητείας» στο ΕΠΑΛ Αγιάς που καθιερώθηκε με το ν.4386/16.

? Στο ΕΠΑΛ Αγιάς λειτουργεί το τμήμα ¨Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής¨ και συμμετέχουν μαθητευόμενοι. απόφοιτοι του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος πρόσφατων και παρελθόντων ετών.  του σημαντικού αυτού θεσμού που αναβαθμίζει την επαγγελματική εκπαίδευση.

Ανάπτυξη του «Μεταλυκειακού έτους ? Τάξη Μαθητείας»

Με το «Μεταλυκειακό Έτος ? Τάξη Μαθητείας» αναβαθμίζεται η επαγγελματική εκπαίδευση. Αποτελεί εκπαιδευτική μεθοδολογία αναβάθμισης δεξιοτήτων, δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην αναβάθμιση της εργασιακής προοπτικής των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ., στην ομαλή και ασφαλή είσοδό τους στην αγορά εργασίας με στόχο τη σύζευξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την απασχόληση και τη στήριξη των αποφοίτων, μετά την απόκτηση του πτυχίου τους.
Τα βασικά χαρακτηριστικά της Μαθητείας του Υπουργείου Παιδείας είναι τα ακόλουθα: (περισσότερα…)

Πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» (ΜΝΑΕ)

ΜΝΑΕΤο πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ»   «ΜΝΑΕ» συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και περιλαμβάνει μια δέσμη παρεμβάσεων που αφορούν στην ψυχοκοινωνική και γνωστική υποστήριξη των μαθητών, στη δημιουργία δικτύων υποστήριξης καθώς και σε συμπληρωματικές δράσεις. Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε πιλοτικά το σχολικό έτος 2017- 2018 σε εννέα (9) Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), ενώ την χρονική περίοδο 2018-2021 προβλέπεται να επεκταθεί η υλοποίησή του σε όλα τα ΕΠΑ.Λ. της χώρας. Στόχος του προγράμματος είναι όλα τα ΕΠΑ.Λ. να υποβάλουν συνολικό ή θεματικό σχέδιο δράσης σε ετήσια βάση, το οποίο θα χρηματοδοτείται εφόσον τηρούνται κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές.

Στο ΕΠΑΛ Αγιάς λειτουργεί το πρόγραμμα ΜΝΑΕ με ενισχυτική διδασκαλία στα μαθήματα των Νεών Ελληνικών και Μαθηματικών. Ακόμη για δύο ημέρες την εβδομάδα υπάρχει στη σχολική μονάδα Ψυχολόγος για την υποστήριξη των μαθητών της Α΄ τάξης (κατά κύριο λόγο) του σχολείου. Επίσης έχει κατατεθεί από τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας και ένα Σχέδιο Δράσης για το σχολικό έτος 2018-19. (περισσότερα…)