Αρχική » Χωρίς κατηγορία » Σταδιακά βήματα υλοποίησης «Μεταλυκειακού έτους-Τάξη μαθητείας» περιόδου 2020-20211.

Σταδιακά βήματα υλοποίησης «Μεταλυκειακού έτους-Τάξη μαθητείας» περιόδου 2020-20211.

  1. Στο παρακάτω Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας περιόδου Εφαρμογής 2020-2021 έχουν ενσωματωθεί τα βήματα έως την έναρξη των τμημάτων. Το χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό και θα επικαιροποιηθεί βάσει κανονιστικών διατάξεων μετά την ψήφιση του σχεδίου νόμου με θέμα “Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης”.

  2. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλεί για υποβολή αιτήσεων τους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή σε τμήματα ειδικότητας «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη μαθητείας» σε ΕΠΑ.Λ. της περιφέρειάς του.
  3. Στο πλαίσιο των μέτρων για την πρόληψη της διασποράς του κορωνοϊού, οι αιτήσεις συμμετοχής για την Ε’ Φάση υλοποίησης του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη μαθητείας καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση emathiteia.minedu.gov.gr. Για την υποβολή των αιτήσεων οι αιτούντες θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες που θα συμπεριλαμβάνονται στην πρόσκληση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης καθώς και τις οδηγίες που θα έχουν αναρτηθεί στον ανωτέρω ιστότοπο.
  4. Το Πρότυπο Σύμβασης Μαθητείας, θα εκτυπώνεται απευθείας από το Πληροφοριακό Σύστημα μετά την αντιστοίχιση των μαθητευομένων με τους εργοδότες. Σημειώνεται ότι στη σύμβαση θα πρέπει να αναγράφεται, εκτός των άλλων, το όνομα του εκπαιδευτή στο χώρο εργασίας.
  5. Η αντιστοιχία των ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 3475/2006 και του ν.4186/2013 καθορίζεται από την υπ’ αριθμ. 131149/Γ2/18-08-2014(Β’ 2298) Υπουργική Απόφαση.
  6. Η ισοτιμία των παλαιότερων τίτλων σπουδών καθορίζεται για τα μεν Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια (ΤΕ.Λ.) και τα Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια (Τμήματα Ειδίκευσης) από την υπ’ αριθμ. Ε 1053724/05/2000 (Β’663) Υπουργική Απόφαση, για δε τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) Β’ Κύκλου καθορίζεται από την υπ’ αριθμ. 86252 / Γ2/17-07-2009 (Β’1525)