Αρχική » Χωρίς κατηγορία » Τοποθέτηση Ψυχολόγου στο ΕΠΑΛ Αγιάς, στα πλαίσια του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ.»

Τοποθέτηση Ψυχολόγου στο ΕΠΑΛ Αγιάς, στα πλαίσια του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ.»

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ”» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τοποθετήθηκε η ψυχολόγος κ. Κρεμέτη Ευριδίκη στο ΕΠΑΛ Αγιάς, για 10 ώρες την εβδομάδα (Δευτέρα & Πέμπτη για 5 ώρες).

Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Ψυχολόγου στο ΜΝΑΕ

  • Παρέχει ψυχολογική υποστήριξη σε μαθητές, οι οποίοι είτε με δική τους πρωτοβουλία ή κατόπιν παρότρυνσης των καθηγητών τους, διατυπώνουν σχετικό αίτημα. Καλύπτει κυρίως τα αιτήματα των μαθητών της Α΄ ΕΠΑΛ, ανταποκρινόμενος, ωστόσο, και σε ανάγκες μαθητών άλλων τάξεων.
  • Σε περίπτωση που κρίνει ότι χρειάζεται ψυχοθεραπευτική παρέμβαση, παραπέμπει, τον μαθητή -συνεργαζόμενος με τους γονείς του- σε Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας της ευρύτερης κοινότητας
  • Υποστηρίζει και καθοδηγεί σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν αναλάβει το ρόλο του Συμβούλου καθηγητή
  • Ευαισθητοποιεί τον Σύλλογο Διδασκόντων σε θέματα δυναμικής της ομάδας-τάξης, επικοινωνίας με τους μαθητές, καθώς και σχέσεων λειτουργικής συνεργασίας στη σχολική κοινότητα, μέσω εισηγήσεων, βιωματικών σεμιναρίων, ομαδικής συμβουλευτικής και βεβαίως προσωπικών συναντήσεων ψυχικής ενδυνάμωσης
  • Ενημερώνει, συμβουλεύει και υποστηρίζει τους γονείς σχετικά με θέματα εφηβείας και σχέσεων στην οικογένεια σε επίπεδο ατομικών συνεδριών,   ομάδων σχετικού ενδιαφέροντος, σχολών γονέων και άλλων ειδικών εκδηλώσεων
  • Σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας, συνεργαζόμενος α) με τους υπεύθυνους για την παιδαγωγική καθοδήγηση και τη συμβουλευτική υποστήριξη του σχολείου β) με  σχετικούς αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες
  • Αποτυπώνει τις υφιστάμενες Δομές Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης της κοινότητας, με στόχο τη δημιουργία τοπικών δικτύων υποστήριξης των ΕΠΑΛ.

Μήνυμα της ψυχολόγου κ. Κρεμέτη προς γονείς/κηδεμόνες και μαθητές

“Αγαπητοί μαθητές/γονείς/κηδεμόνες, σας ενημερώνω ότι από 30/11/2020 βρίσκομαι στη διάθεση του ΕΠΑΛ Αγιάς ώστε μαζί να αντιμετωπίσουμε όλες τις δυσκολίες της σχολικής χρονιάς.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ.» ο ψυχολόγος παρέχει ψυχολογική υποστήριξη σε μαθητές/τριες, οι οποίοι είτε με δική τους πρωτοβουλία ή κατόπιν παρότρυνσης των καθηγητών τους, διατυπώνουν σχετικό αίτημα. Καλύπτει κυρίως τα αιτήματα των μαθητών/τριών της Α΄ ΕΠΑ.Λ., ανταποκρινόμενος ωστόσο, και σε ανάγκες μαθητών/τριών άλλων τάξεων.

Επίσης, ο ψυχολόγος ενημερώνει, συμβουλεύει και υποστηρίζει τους γονείς/κηδεμόνες, σχετικά με θέματα εφηβείας και σχέσεων στην οικογένεια σε επίπεδο ατομικών συνεδριών, ομάδων σχετικού ενδιαφέροντος, σχολών γονέων και ειδικών εκδηλώσεων.

Εύχομαι να είστε όλοι καλά στο σπίτι σας προσπαθώντας να προσαρμοστείτε στα νέα δεδομένα και ελπίζω να τα πούμε σύντομα από κοντά.

Ευριδίκη Κρεμέτη

Ψυχολόγος”