Αρχική » Χωρίς κατηγορία » Μαθητεία 2020-21: Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής

Μαθητεία 2020-21: Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής

Οι υποψήφιοι που συγκαταλέγονται στον τελικό πίνακα κατάταξης θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αναρτηθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα Μαθητείας από την Τρίτη 05 Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την Παρασκευή 08 Ιανουαρίου και ώρα 13:00.