Αρχική » Θερμοκήπιο

Ιστορικό

Θερμοκήπιο

 

Το σχολείο μας κατά το σχολικό έτος 2008-09 ξεκίνησε μια συνεργασία με το Δήμο Αγιάς για την παραγωγή ανθόφυτων. Οι καθηγητές του τομέα Γεωπονίας συνεργάζονται με τους υπεύθυνους του τμήματος πρασίνου του Δήμου για την παραγωγή φυτών που θα χρησιμοποιηθούν στον περιβάλλοντα χώρο της Αγιάς. Το σχολείο μας διατεθεί ένα μέρος του θερμοκηπίου και την τεχνογνωσία.

Ο Δήμος χρηματοδότησε τα υλικά κάλυψης και τη θέρμανση του θερμοκηπίου, τα υποστρώματα και τους σπόρους των φυτών και χρησιμοποιεί δικό του προσωπικό για τις σπορές. Η μέχρι τώρα συνεργασία αποδεικνύεται πολύ θετική με οφέλη υπέρ των μαθητών (παρακολουθούν και συμμετέχουν σε μια διαδικασία επιχειρηματικής βάσης), το σχολείο κάνει ένα σημαντικό άνοιγμα στην τοπική κοινωνία (προβολή, κατασκευή υποδομών, συνεργασία με φορείς της πόλης) και το Δήμο που θα μπορεί να παράγει οικονομικότερα ανθόφυτα.