Αρχική » Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων

Ιστορικό

Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων

«Σημαντικές προσωπικότητες της Αγιάς και της Θεσσαλίας, η ζωή και το έργο τους»

Τάξη Α 2016-2017

ζδδ

Εικόνα 1 Η Α΄ τάξη του ΕΠΑΛ Αγιάς 2016-2017 με τους καθηγητές τους κ.Γ.Μαχούχα και κ. Ν.Κυριακάκη κατά την επίσκεψή τους στο Δημαρχείο Αγιάς.

 Οι μαθητές της Α΄ τάξης του ΕΠΑΛ Αγιάς μετά την διαπίστωση της άγνοιάς τους σχετικά με τις προσωπικότητες των οποίων τα ονόματα έχουν δοθεί στις οδούς της πόλης μας. Αλλά και από έρευνα ερωτηματολογίου που ακολούθησε διαπιστώθηκε παρόμοια άγνοια στον γενικότερο πληθυσμό. Έκτος της σχετικής άγνοιας, όμως, διαπιστώθηκε και η επιθυμία του κοινού να έχει μια τράπεζα σχετικών πληροφοριών. Από συζητήσεις μεταξύ τους, αλλά και με τον κ. Δήμαρχο Αγιάς κατέληξαν στο θέμα της εργασίας τους στο πλαίσιο του μαθήματος Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων: «Σημαντικές προσωπικότητες της Αγιάς και της Θεσσαλίας, η ζωή και το έργο τους».

Τα ιστορικά και βιογραφικά στοιχεία που οι μαθητές συγκέντρωσαν από ποικίλες πηγές συγκεντρώθηκαν σε μια εργασία που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του σχολείου τους ώστε να είναι στη διάθεση του κάθε Αγιώτη, αλλά και του κάθε επισκέπτη της πόλης μας.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΖΩΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕ ΘΕΜΑ: Σημαντικές προσωπικότητες της Αγιάς και της Θεσσαλίας, η ζωή και το έργο τους