Αρχική » Το σχολείο » Ιστορία

Ιστορικό

Ιστορία

Ιστορική Αναδρομή & Εξέλιξη

1984

Το Έτος 1984 ιδρύεται με το Π.Δ 466/1-11-84 στην Αγιά Επαγγελματικό Λύκειο, με έγκριση για λειτουργία τομOLYMPUS DIGITAL CAMERAέα Γεωργικού & Κτηνοτροφικού. Το πρώτο μαθητικό δυναμικό ήταν 34 μαθητές στην Α’ τάξη. Το σχολείο φιλοξενείται σε αίθουσες του διδακτηρίου του Γυμνασίου Αγιάς, ενώ τα επόμενα χρόνια χρησιμοποιείται παράλληλα και μια μισθωμένη αίθουσα κατοικίας και άλλη μία η οποία παραχωρήθηκε για χρήση από το Δασαρχείο Αγιάς.

 

1985

Το 1985 το Επαγγελματικό Λύκειο Αγιάς μετονομάζεται σε Τεχνικό – Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ) με έγκριση για λειτουργία δύο επιπλέον τομέων: του Μηχανολογικού Τομέα με τμήμα θερμικών & ψυκτικών εγκαταστάσεων και του Ηλεκτρολογικού & Ηλεκτρονικού Τομέα με τμήμα Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.

1990

Μέχρι το έτος 1990 όμως λειτούργησε στο σχολείο μόνο ο Γεωτεχνικός Τομέας, με το τμήμα Φυτικής Παραγωγής.

1991

Από το σχολικό έτος 1991-92 λειτουργεί και το τμήμα Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του Ηλεκτρολογικού Τομέα. Τότε, γίνονται προσπάθειες, σε συνεργασία με την κοινότητα Αγιά για την αναστήλωση κάποιων αιθουσών της πρώην Γεωργικής Σχολής της Αγιάς, που ανηκαν στην κοινότητα. Την ίδια χρονιά όμως, και παρά της διάφορες αντιρρήσεις, προωθείται η κατασκευή σύγχρονου διδακτηρίου, στον ίδιο χώρο, το ονομαζόμενο Αγροκήπιο της Γεωργικής Σχολής έκτασης 6.000τ.μ., με σκοπό να συστεγάζεται το Τεχνικό & Γενικό Λύκειο Αγιάς. Τα χρήματα θα αντλούνταν κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ενώση, μέσω προγράμματος που διαθέτουν για την ανάπτυξη της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

1992

Το σχολικό έτος 1992-93 μεταφέρεται το Σχολείο στις αναστηλώμενες πλέον αίθουσες της Γεωργικής Σχολής Αγιάς, ενώ δύο τμήματα παραμένουν φιλοξενούμενα, το ένα στην αίθουσα του Δασαρχείου και το άλλο σε μία αίθουσα του διδακτηρίου Γυμνασίου Αγιάς, σε απόσταση 800 μέτρων από το κυρίως Σχολείο.

1995

Το έτος 1995 αρχίζει η κατασκευή του νέου διδακτηρίου.

1996

Το σχολικό έτος 1996-97 εγκρίνεται και λειτουργεί ο Τομέας Οικονομίας-Διοίκησης με το τμήμα υπαλλήλων Λογιστηρίου, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί και το τμήμα στην ίδια ειδικότητα για τους απόφοιτους του Γενικού Λυκείου. Έτσι το μαθητικό δυναμικό του Σχολείου μας, φτάνει τους 130 μαθητές. Με την λήξη της σχολικής χρονιάς το ΤΕΛ Αγιάς μεταφέρεται οριστικά στο νέο διδακτήριο.

1998

Από το σχολικό έτος 1998-99 εγκρίνεται και λειτουργεί ο Τομέας Πληροφορικής. Το Δεκεμβριο του 1998 το ΤΕΛ μετονομάζεται σε Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο(ΤΕΕ) Αγιάς, με βάση το νόμο 2640/1998-ΦΕΚ 206 Α’.

2000

Το έτος 2000 γίνεται προσθήκη της ειδικότητας Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στον Τομέα Οικονομίας & Διοίκησης. Ετσι καταλήγουμε στη τελική μορφή του ΤΕΕ Αγιάς με σύγχρονα και οργανωμένα εργαστήρια, ώστε να θεωρείται ένα από τα πλέον εξοπλισμένα σχολεία. Την περίοδο αυτή το μαθητικό δυναμικό του σχολείου προσεγγίζει το μαθητικό δυναμικό του Γενικού Λυκείου Αγιάς. Ακολουθεί όμως φθίνουσα πορεία και λειτουργούν μόνο οι τομείς Γεωπονίας και Πληροφορικής.

2006

Με το νόμο 3475 του 2006 γίνεται μετονομασία του 1ου ΤΕΕ Αγιάς σε 1ο ΕΠΑ.Λ Αγιάς ενώ εγκρίνονται για λειτουργία στο Σχολείο δύο τομείς, μόνο Γεωπονίας – Τροφίμων & Περιβάλλοντος και ο τομέας Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών. Την περίοδο αυτή – σχολικό έτος 2006-2007 – το μαθητικό δυναμικό του Σχολείου είναι αρκετά μικρό: ο συνολικός αριθμός μαθητών στις τρεις τάξεις είναι 54 μαθητές.